برای اولین بار کتاب کارآفرینی مخصوص مادران و زنان توانای خانه دار

مادران کارآفرینبا زبانی ساده و شیوا با نحوه ی راه اندازی یک کسب و کار خانگی آشنا شوید.

خانه داران حرفه ای

کسب و کار

موفق ها

نقد و بررسی