سلامتی

سلامتی

هفت عادتی که شما را با هوش تر می کند

مردم همیشه فکر می کنند که با هر ضریب هوشی که به دنیا اومدند ،به همون اندازه از هوش می تونند استفاده کنند ولی دانشمندا به این نتیجه رسیدند که شما می تونید با انجام یک سری مهارت ها هوش خودتون رو تقویت و حتی میزان هوشتون رو بیشتر کنید .به این…

راه کار های رسیدن به آرامش برای زنان

گاهی یک حرف، گاهی یک موسیقی و یا حتی خواندن یک مقاله راه کارهایی برای رسیدن به آرامش در اختیارتان می گذارد تا هر چه بهتر از قبل به زندگی ادامه دهید. در کمال آرامش فراز و فروز زندگی را طی کنید . حتی کارهای کوچک که به ظاهر ساده هستند تاثیرات…