زنان کارآفرین موفق

زنان کارآفرین موفق

مادران کارآفرین چگونه بین کار و خانواده تعادل برقرار می کنند؟

اگر مادران کار نکنند بعد از مدتی به خاطر اینکه احساس می کنند از پیشرفت جا مانده اند و در جمع های حرفه ای حرفی برای گفتن ندارند احساس افسردگی و پوچی می کنند. از طرفی هم وقتی کار می کنند و نمی تونند مسئولیت های خانه داریشون رو به نحو احسن…

۱۰ ویژگی زنان کارآفرین موفق

زنان کارآفرین ، زنانی هستند که در تلاش برای ایجاد یک کسب و کار موفق بوده اند. کارآفرینی به معنای از خانه و خانواده دور شدن نیست. زنان کارآفرین میتوانند هم به وظایف زن بودن ومادر بودنشان رسیدگی کنند وهم به عنوان یک کاآفرین در اقتصاد کشورشان…