کارآفرینها

کارآفرینها

تست مامان (معرفی کتاب)

تست مامان یعنی طوری در مورد کارتون نیاز سنجی کنید و سوال بپرسید که اگر مامانتون هم خواست جواب بده، واقعی باشه. چرا واقعی؟ چون مامان ها جواب دلسوزانه میدن که بچه ناامید نشه. درسته دل آدم شاد میشه اما کسب و کارش به نتیجه ی خوبی نمی رسه.

مادران کارآفرین در سایت شیکه؟!

چند روز پیش یک مقاله ای خوندم در مورد مادران کارآفرین از خانم مهسا قنبری ، به حق که قلم توانایی در نوشتن دارند. مقاله در مورد این بود که چرا زنان بعد از شاغل شدن بیشتر تمایل به کارآفرین شدن ؛دارند و کمتر ترجیح میدن سر کار قبلی شون برگردند.…

فقط سه روز در هفته

Cailen Ascher ، سه روز در هفته و هشت ساعت در روز کار می کند. در ماه فوریه 2016، بهترین ماه او، درآمد Ascher بیش از 23،000 $ بود. Ascher یک مربی انگیزشیه که به زنان کارآفرین کمک می کنه تا به سه رکن فکری غلبه کنند: ذهنیت، از این شاخه به…